Odměna

Odměna advokáta

Odměna za poskytnutí právních služeb nebo způsob jejího určení je stanoven na základě vzájemné dohody mezi klientem a advokátem, a to na základě hodinové odměny nebo odměny za úspěšný výsledek dosažený v rámci poskytnuté právní služby, např. 10 % ze získané částky.

Základní navrhovaná sazba činí 1.000,- Kč plus DPH za hodinu poskytování právních služeb.

V případě mimosmluvní odměny je tato stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Advokát je plátcem DPH.

Odměna mediátora

Odměna za poskytnutí služeb mediátora je stanovena na základě vzájemné dohody mezi účastníky mediace a mediátorem, a to na základě hodinové odměny nebo zejména odměny za celkové mediační řízení.

Základní navrhovaná sazba činí 1.000,- Kč plus DPH za hodinu poskytování služeb mediátora.

Mediátor je plátcem DPH.