Mediace

Mediace

Mediace je smírčím způsobem řešení sporů s cílem jejich mimosoudního vyřešení. Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, která usnadňuje komunikaci mezi stranami v zájmu dosažení oboustranně přijatelné dohody. V rámci mediace je každé ze stran poskytnut prostor pro vyjádření svého stanoviska. V případě, že strany nedospějí ke vzájemné dohodě, mediátor pro strany zpracuje v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, právní názor mediátora. Jedná se o nezávislý a nezávazný názor, který stranám poskytne náhled třetí osoby pro uvážení jak s danou právní věcí pracovat.

Největší výhodou mediace jsou rychlost nalezení řešení, urovnat lidské či obchodní vztahy mezi stranami a vyřešit problémy stran také v širších souvislostech.