Právní služby

 ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB

Obchodní právo

 1. Založení a likvidace společností
 2. Změny společníků a jednatelů společností
 3. Vypracování smluvních dokumentů
 4. Zastupování před soudy a správními orgány 
 5. Ostatní související právní služby


Stavební právo a právo nemovitostí

 1. Povolování a odstraňování staveb
 2. Územní a stavební řízení
 3. Vypracování kupních smluv a návrhů na vklad do KN
 4. Zastupování před stavebním a katastrálním úřadem
 5. Ostatní související právní služby
 

Cizinecké právo

 1. Dlouhodobá víza, dlouhodobý pobyt
 2. Přechodný a trvalý pobyt
 3. Zaměstnanecká karta
 4. Zastupování při jednání s cizineckou policií a Ministerstvem vnitra ČR
 5. Ostatní související právní služby 

Zaměstnanecké právo

 1. Pracovní smlouvy, DPP, DPČ
 2. Pracovní neschopnost, pracovní úrazy, nemocenská
 3. Ukončení pracovního poměru
 4. Dovolená, BOZP, 
 5. Porušení pracovní kázně